Units

Elvenar Wiki FIsta
Hyppää navigaatioon

Perusteet

Elvenarisssa on jokaiselle rodulle 5 yksikköä, jotka ovat avattavissa ja koulutettavissa Kasarmeissa. Haltijoiden ja Ihmisten yksiköt ovat yhtä vahvoja, mutta niiden taktiset tyylit eroavat jonkin verran toisistaan.

Kumpikin rotu aloittaa kevyellä lähitaistelu- ja lyhyen kantaman taisteluksiköillä. Nämä Haltijoiden ja Ihmisten yksiköt eroavat pääasiassa siinä, että ihmiset tekevät parempaa tuhoa, mutta puolustus on heikompaa. Haltijoilla yksiköt ovat enemmän tasapainossa.

Kolmannet ja neljännet yksiköt ovat täysin erilaisia kummasakin rodussa ja vaativat erilaiset taistelustrategiat. Molempien rotujen kasarmien viimeinen yksikkö on taianomainen tukija.

Lisäksi, vierailu Maailmankartan provinsseissa, mahdollistaa muiden yksikköjen löytämisen, joita vastaan voit taistella. Nämä vihollisjoukot vaihtelevat provinssityypin ja etäisyyden mukaan.


Units barracks.png


Kaikki muut yksiköt, paitsi ensimmäinen, joka avautuu kun avaat kasarmit, on avattava Tutkimusvalikossa erillisillä tekniikoilla. Voit myös parantaa yksikköjesi tekniikoita tutkimalla sopivaa "Parannusta".


Promotion.png


Tietoa yksiköistä

Rakennettuasi Kasarmit, voit tarkastella jokaista yksikköä yksityiskohtaisemmin ja jopa avata ne, klikkaamalla niitä vastaavia infokuvakkeita Info. Klikkaamalla näet Tietoa yksiköstä:

Complete-screen.png


Numero Nimi Kuvake Kuvaus
1 Yksikkötyyppi - Jokaisella yksiköllä on tyyppi, joka osoittaa tiettyä luokitusta.
2 Yksikköluokka - Jokainen luokka kuvaa taktista ryhmää, johon yksikkötyyppi kuuluu.
3 Vahingot Vahinko Hyökkäyksen vahingon arvo on määritetty satunnaisesti, pois yksiköiden vahinkoalueesta.
4 Osumapisteet Osumapisteet Osumapisteet yksiköittäin.
5 Painoarvo Painoarvo Yksiköillä on erilaiset painoarvot. Mitä suurempi painoarvo, sitä vähemmän yksikköjä tarvitaan joukon täyttämiseen. Mitä suurempi painoarvo, sitä vaikeampaa yksikön tuhoaminen taistelun aikana on.
6 Liikkumisalue Liikkumisalue Tämä on kenttien lukumäärä, joita yksikkö voi yhden kierroksen aikana siirtää.
7 Hyökkäysalue Hyökkäysalue Tämä on maksimi etäisyys, jonka yksikkö voi hyökätessään saavuttaa.
8 Iske takaisin Iske takaisin Tämän taidon avulla yksikkö voi, jouduttuaan lähitaistelussa hyökkäyksen kohteeksi, automaattisesti tehdä vastahyökkäyksen. Tämä toimii vain kerran jokaisella kierroksella. Mikäli yksiköllä on tämä taito, näet numeron “1”. Mikäli yksiköllä ei ole iskua takaisin, näet numeron “0”.
8 Aloite Aloite Korkeamman aloitteen omaava yksikkö toimii aikaisemmin taistelukierroksella.
10 Hyökkäysbonus - Täältä näet mitä luokkia tällä yksiköllä on hyökkäysbonuksia vastaan. Kun tämä (yksikkötyyppi) hyökkää yksikköä vastaan (näytetty luokka), hyökkäyksen tuho kasvaa (näytetty prosentti).
11 Puolustusbonus - Tästä näet mitä luokkia tällä yksiköllä on puolustusbonuksissa, Jos sitä (yksikkötyyppi) vastaan on hyökännyt yksikkö (näytetty luokka), tuho laskee (näytetty prosentti).
12 Erikoistaidot - Nämä ovat hyökkäyksen loitsuja tai erikoistehoja. Siirtämällä hiirtä kuvakkeen päälle, näet sen kuvaustekstin.


Yksikköluokat

Elvenarissa on 5 yksikköluokkaa: kevyt lähitaistelija, lyhyen matkan kaukotaistelija, raskas lähitaistelija, raskas kaukotaistelija ja Maagi.

Jokaiselle luokalle on osoitettu tietyt yksikkötyypit. Esimerkiksi: Miekkatanssijat, Kirvesbarbaarit, Helvetinkoira ja Örkit ovat eri yksikkötyyppejä, ne kaikki kuuluvat samaan luokkaan: kevyeen lähitaistelijaan. Ne ovat kaikki kevyitä lähitaistelijoita, joten erilaisista taistelustrategioista huolimatta, niiden osumapisteiden ja vahinkojen arvot ovat samat.


Luokka Kuvake Kuvaus
Kevyt lähitaistelija Light melee.png Perus lähitaisteluyksikkö (hyvä osumapiste, hyvä tuho)
Lyhyen matkan kaukotaistelija Short ranged.png Perus lyhyen matkan kaukotaistelija (hyvä tuho, heikko osumapiste)
Raskas lähitaistelija Heavy melee.png Lähitaisteluyksikkö raskaalla aseistuksella (erittäin hyvä osumapiste, heikko tuho)
Raskas kaukotaistelija Long ranged.png Erikoiskaukotaistelijayksikkö (esim. kaukotaistelija, aseistettu tai pitkät raskaat iskut, mutta erittäin heikko osumapiste) jonkinlaisella suojalla lyhyen matkan taisteluyksikköjä vastaan.
Maagi Mage.png Tukiyksikkö, jolla taianomaisia taitoja (heikko osumapiste, heikko tuho, kyky muokata kohteen ominaisuuksia seuraavan kierroksen loppuun asti)


Erikoistaidot

Jotkut yksiköt pystyvät langettamaan loitsuja alentaakseen vihollisten puolustusta, joka lisää seuraavien yksikköjen vahinkoa. Toisilla on voimaa alentaa vihollisten hyökkäysvoimaa suojellakseen joukkojasi.


Erikoistaidot IKuvake Kuvaus
Taivaallinen kirous Special abilities devinecurse.png Lisää kohteeseen tulevaa vahinkoa seuraavan kierroksen loppuun asti.
Murtunut urheus Special abilities brokenvalor.png Heikentää kohteen hyökkäystä seuraavan kierroksen loppuun asti.
Haavoita vihollisia Special abilities wounded.png Lisää kohteeseen tulevaa vahinkoa tämänhetkisessä kierroksessa.
Hämmennä vihollisia Special abilities weakened.png Heikentää kohteen hyökkäystä tämänhetkisessä kierroksessa.
Lävistyskirous Special abilities piercecurse.png Lisää kohteeseen saapuvaa vahinkoa seuraavan kierroksen lopuun asti.


Yksikön yhteenveto

Haltijoiden yksiköt

Haltijoiden yksiköt
Elves sworddancer.png

Miekkatanssija

Elves archer.png

Jousimies

Elves ent.png

Entti

Elves golem.png

Golem

Elves sorceress.png

Noita


Ihmisten yksiköt

Ihmisten yksiköt
Humans barbarian.png

Kirvesbarbaari

Humans crossbow.png

Varsijousimies

Humans wardog.png

Helvetinkoira

Humans paladin.png

Paladiini

Humans priest.png

Pappi

Provinssin yksiköt

Provinssin yksiköt
Thief.png

Varas

Bandit

Roisto

War Dog

Sotakoira

Orc

Örkki

Archer

Jousimies

Knight

Ritari

Steinling

Kivijätti

Swamp Monster

Suohirviö

Necromancer

Kuolleidenkäskijä

Mortar

Mörsseri

Yksikkötilastojen yhteenveto

Haltijoiden yksikkötilastot

Tietoa haltijoiden yksikkötilastoista
Yksikkötyyppi Luokka Ominaisuudet Bonus Erikoistaidot
Vahinko Osumapisteet Painoarvo Liikkumisalue Hyökkäysalue Iske takaisin Aloite Hyökkäys Puolustus
Elf Sword.png Kevyt lähitaistelija 7-9 24 1 3 1 1 12 - - -
Elf sword II.png Kevyt lähitaistelija 9-11 31 1 3 1 1 12 Raskas kaukotaistelija +20% - -
Elf Archer.png Lyhyen matkan kaukotaistelija 4-6 12 1 3 4 0 10 - - -
Elf archer II.png Lyhyen matkan kaukotaistelija 6-8 16 1 3 4 0 10 Short ranged.png +20% - -
Elf Ent.png Raskas lähitaistelija 86-106 378 12 2 1 1 7 Light melee.png +20% Light melee.png -70% -
Elf ent II.png Raskas lähitaistelija 115-141 504 12 2 1 1 7 Light melee.png +40% Light melee.png -90% Hämmentäviä vihollisia
Elf Golem.png Raskas kaukotaistelija 17-51 131 6 3 3 0 6 Heavy melee.png +40% Short ranged.png -20% -
Elves Golem II.png Raskas kaukotaistelija 23-69 179 6 3 3 0 6 Heavy melee.png+80%Short ranged.png+20% Short ranged.png -40% Haavoita vihollisia
Elf Mage.png Maagi 7-13 45 4 4 4 0 2 Light Melee+40%
Raskas lähitaistelija+40%
Short Ranged-60%
Raskas kaukotaistelija-60%
Murtunut urheus
Elves mage II.png Maagi 10-18 63 4 4 4 0 2 Light Melee+60%
Raskas lähitaistelija+60%
Heavy Ranged-80%
Lyhyen matkan kaukotaistelija-80%
Murtunut urheus II


Ihmisten yksikkötilastot

Tietoa Ihmisten yksikkötilastoista
Yksikkötyyppi Luokka Ominaisuudet Bonus Erikoiskyvyt
Vahinko Osumapisteet Painoarvo Liikkumisalue Hyökkäysalue Iske takaisin Aloite Hyökkäys Puolustus
Human Axe.png Kevyt lähitaistelija 9-11 20 1 3 1 1 12 - - -
Humans Axe II.png Kevyt lähitaistelija 12-14 26 1 3 1 1 12 Raskas lähitaistelija +40% - -
Human crossbow.png Lyhyen matkan kaukotaistelija 5-7 10 1 3 4 0 10 - - -
Humans Crossbow II.png Lyhyen matkan kaukotaistelija 6-10 14 1 3 4 0 10 Kevyt lähitaistelija +20% - -
Human hellhound.png Kevyt lähitaistelija 5-7 16 1 6 1 1 8 Lyhyen matkan kaukotaistelija +90% Lyhyen matkan kaukotaistelija -60% -
Human hellhound II.png Kevyt lähitaistelija 7-9 21 1 6 1 1 8 Heavy Ranged +40%
Lyhyen matkan kaukotaistelija +90%
Heavy Ranged -40%
Lyhyen matkan kaukotaistelija -80%
Haavoita vihollisia
Human paladin.png Raskas lähitaistelija 22-32 284 6 2 2 1 8 Light melee.png +70%
Heavy melee.png +20%
- -
Humans paladin II.png Raskas lähitaistelija 30-44 389 6 2 2 1 8 Light melee.png +90%
Heavy melee.png +40%
Light melee.png -30% Hämmennä vihollisia
Human priest.png Maagi 2-18 30 4 1 14 0 1 Raskas lähitaistelija +40% Lyhyen matkan kaukotaistelija -60% Taivaallinen kirous
Humans priest II.png Maagi 3-25 42 4 1 14 0 1 Raskas lähitaistelija +60% Lyhyen matkan kaukotaistelija -80% Taivaallinen kirous II


Provinssien yksikkötilastot

Tietoa provinssien yksikkötilastoista
Yksikkötyyppi Luokka Ominaisuudet Bonus Erikoiskyvyt
Vahinko Osumapisteet Painoarvo Liikkumisalue Hyökkäysalue Iske takaisin Aloite Hyökkäys Puolustus
Varas Kevyt lähitaistelija 6-8 19 1 3 1 1 8 - - -
Roisto Lyhyen matkan kaukotaistelija 5-9 7 1 3 4 0 7 - - -
Sotakoira Kevyt lähitaistelija 4-6 13 1 6 1 1 8 Short Ranged +90%
Raskas kaukotaistelija +50%
Short Ranged -80%
Raskas kaukotaistelija -50%
Haavoita vihollisia
Örkki Kevyt lähitaistelija 9-13 14 1 4 1 1 8 - - -
Jousimies Lyhyen matkan kaukotaistelija 4-6 12 1 3 4 0 7 - - -
Ritari Raskas lähitaistelija 12-20 122 4 2 2 1 5 Kevyt lähitaistelija +60% Kevyt lähitaistelija -30% -
Kivijätti Raskas kaukotaistelija 13-35 61 4 3 3 0 4 Raskas kaukotaistelija +80% - -
Suohirviö Raskas lähitaistelija 25-53 108 6 2 1 1 7 Kevyt lähitaistelija +30% Kevyt lähitaistelija -60% Hämmennä vihollisia
Kuolleidenkäskijä Maagi 6-12 32 4 4 4 0 3 Heavy Ranged +60%
Kevyt lähitaistelija +60%
Lyhyen matkan kaukotaistelija -80% Hämmennä vihollisia
Mörsseri Raskas kaukotaistelija 8-74 27 6 1 14 0 3 Raskas kaukotaistelija +80% Lyhyen matkan kaukotaistelija -80% -